ANAOKULUNDA SPOR VE YÜZME

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Bedensel, fizyolojik, duygusal gelişimleri hızlı ve bir o kadar da yetişilemez olan okul çağındaki çocukların, görsel ve bedensel faaliyetler açısından desteklenmeleri gerekmektedir. Bu çağdaki çocukları spor ve sanat faaliyetleriyle desteklenirken aldıkları uyaranlar gelişimini istediğimiz yaş özelliklerine sınırsız katkı sağlamakta ve kısa sürede gözle görülür değişiklikler aile tarafından fark edilmektedir.Yüzme uzmanlar tarafından her yaş grubu için tavsiye edilen tek spor dalıdır. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken okul öncesi çocukları yüzme sporu yoluyla ihtiyaçları olan fiziksel ve duygusal gelişim desteğini almaktadırlar.

Okul öncesi (3-6 yaş) yüzme çalışmalarında temel amaç çocuğun yaşına uygun temel öz bakım becerilerini gerçekleştirmesini,kendi kendine ve grup içerisinde kurallı oyun oynayabilmesini, aileye bağımlılık oranının düşürülmesini, çalışmalar sırasında kişisel ihtiyaçlarının farkına varabilmesini,yaşına özel kassal gelişiminin sağlanmasını,denge ,  ritm, çabukluk gibi koordinatif özelliklerinin geliştirilmesini, suya ve su ortamına alışmasını,yüzme öğrenmeye hazır olması için gerek becerileri kazanmasını, su yutmamayı  ve yuttuğunda ne yapması gerektiğini,su güvenliğini öğrenmesini sağlamaktır.Üst paragrafta okuduğunuz gibi bu yaş grubunda öncelik hedef yüzme öğrenerek kulaç atmasını sağlamak değil, temel yüzme eğitimine hazır hale getirmektir. Elbette bu yaş grubunda da ileri düzeyde öğrenciler çıkmaktadır ve Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından bu özellikleri göz önüne alınarak çalışma yaptırılmaktadır. İlkokul ve Ortaokul basamağındaki öğrencilerimiz ise aşamalarına göre stil öğrenmektedir. Kelebek Stil, Sırtüstü Stil, Kurbağa Stil, Serbest (crawl) Stil.

erilmiştir.

Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisi vardır. Bunun yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesinde, çocuklara verilen fırsatlar ve hareket eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönem eğitiminde, en az önem verilen etkinliklerin başında beden eğitimi gelmektedir. Oysa çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketlerin yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi diğer gelişim alanlarını da doğrudan etkilediği için büyük önem arz etmektedir. Beden eğitimi dersi araştırıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklemektedir. Küçük ve büyük kas motor gelişimi, duygusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılmakta, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlanmaktadır. Sonuç olarak; beden eğitimi sayesinde çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını elde etmektedirler. Bu çalışmada okul döneminde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemi, uygulamada dikkat edilecek noktalar, beden eğitiminde kullanılan temel etkinlikler ve öğretim model ve yöntemlerine  yer verilmiştir.

Bizden Haber almak ister misiniz?

Detaylı Bilgi Alın

Detaylı bilgi almak ve bizleri daha yakından tanımak isterseniz aşağıdaki form ile aranma talebi oluşturabilirsiniz.