ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Anaokulu çocukların toplumsal yaşama adım attıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden bağımsız bir sosyal kimlik kazanmaya başladıkları, aileleri yanlarında olmadan diğer yetişkin ve akranlarıyla sosyal ilişkiler kuracağı, kişisel becerilerini geliştirecekleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedecekleri ilk ortam olarak çocukların hayatında büyük bir öneme sahiptir.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak; gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alarak, çocukların gelişimsel özelliklerinin, bireysel farklılıklarının bilinciyle etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu dönemde yapılacak her müdahale ileriki yaşlarda yapılacak müdahalelere kıyasla çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratacaktır. Bizler bu farkındalıkla öğrencilerimiz için her eğitim öğretim yılı başında velilerimizin, öğretmenlerimizin talepleri ve önerileri doğrultusunda bir yıllık çalışma planı hazırlıyoruz.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve okul psikolojik danışmanı arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği veya kendi ekibimizin düzenlediği veli eğitim seminerleri düzenlenir.

 

Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ile çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler.

Öğrencilere Yönelik:

Öğrencilerimize,

Bilişsel becerilerini geliştirmeleri

Olumlu benlik algısı geliştirmeleri

Yaşlarına uygun sorumluluk almaları

Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri

Duygularını tanıma ve doğru ifade edebilmeleri

Başkalarına saygı ve başkalarıyla nitelikli ilişkiler kurmaları

Kendi sınırlarını koruma, başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri

İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.

 

Servisimizde, Mayıs ayı itibariyle ilkokula hazırlık sınıfı öğrencilerimize okul olgunluğu testi uygulanır. Bunun yanısıra öğrenciyi tanıma sürecinde gerekli görülen durumlarda psikolojik tarama ve gelişim testlerinden de faydalanılır. Bu testlerden bazıları:

Peabody bir insan çiz testi

Gessel gelişim figürleri testi

Frankfurter Konsantrasyon testi

Ankara gelişim tarama envanteri

Bender Gestalt Görsel Motor Algı testi

 

Öğretmenlere Yönelik:

Okul psikolojik danışmanı öğretmenlerle sürekli iletişim halindedir. Sınıf rehberlik uygulamaları ve değerler eğitimi hakkında onlara müşavirlik eder, destek olması gereken noktalarda ortak hareket ederler. Öğrencilerin gelişimleri ortak takip edilir ve bilgi paylaşımları yapılır. Okul psikolojik danışmanı uzmanlık gerektiren eğitim uygulamalarında görev alır.

Velilere Yönelik:

Her sene başında çocuklarımız için düzenlenen Oryantasyon Haftasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak velilere yönelik anne-baba seminerleri  düzenlenir.

Okul Geneline Yönelik:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrenci kayıt kabul sürecinde yer almaktadır. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde okul psikolojik danışmanı önemli bir görev üstlenmektedir.

Bizden Haber almak ister misiniz?

Detaylı Bilgi Alın

Detaylı bilgi almak ve bizleri daha yakından tanımak isterseniz aşağıdaki form ile aranma talebi oluşturabilirsiniz.