Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği üyeliği, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir ve bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.  Okul Aile Birliği, şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar. Okul yönetimi ile alınan ortak karar sonucunda en nihai sonuca varılır.  Okul Aile Birliği, belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır.

Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır ve çoğunluğun oyuna göre, Okul Aile Birliği, aldığı kararları ancak okul yönetiminin onayının ardından uygulamaya koyabilir. Okul Aile Birliği; yemekhane, tuvalet denetimi veya okul yönetimince belirlenmiş başka görevler için okulun fiziki alanlarında bulunabilir. Okul Aile Birliği içinde olmak, kişiye farklı bir ayrıcalık sağlamaz.

Okul Aile Birliği, öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır. Bu sayede, ortak fikir alışverişinde bulunularak anlık durum ve geleceğe yönelik farklı fikirler dikkate alınır. Okul Aile Birliği bizzat sorun çözemez, diğer velilere sorunun çözüm kaynağı olarak okul yönetimini adres gösterir. Okul Aile Birliğinin amacı, okul ve öğrenci yararına çalışmaktır. Bir sorun fark ettiğinde okul idaresi ile OAB başkanı aracılığı ile yazılı olarak paylaşır. Okul Aile Birliği üyeleri, toplantıda konuşulan konuları ve açıklamaları gizlilik ilkesine uyarak dışarı vurmazlar.

E-Posta Listesi