KULÜPLERİMİZ

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ (Mind Games Club)

Akıl Oyunları Kulübünde hedefimiz, öğrencilerimizin matematik bilgisini ve sayısal zekasını ileri seviyeye taşımak ve birbirinden farklı uluslararası patentli oyunlarla buluşturmaktır. Gerçekleşecek çalışmalar ile matematiğin, yaşamın her alanında ve anında dolaylı ya da doğrudan kullanıldığını öğrencilerimizin fark etmeleri sağlanacaktır. Oyunlar kurumumuz tarafından öğrencilerimiz için temin edilerek kullanımlarına ücretsiz sunulur.

BİLİM KAŞİFLERİ KULÜBÜ (Science Explorers Club)

Öğrencilerimizin bilimsel süreç ışığında deney, gözlem yöntemiyle yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri metotları günlük hayatta da kullanarak içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Gerçekleşecek olan deney ve çalışmalar ile öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler gerçekleştiren öğrenciler yılsonunda bu eğlenceli deneyleri Bilim Şenliği gibi etkinliklerde arkadaşlarıyla paylaşırlar.

ECO-SCHOOl KULÜBÜ (Eco-School Club)

Okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ile öğrencilerimize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ (English Drama and Performance Club)

Kulüpte öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürür. Hazırlanan performanslar yıl içinde düzenlenen etkinliklerle öğrencilere ve velilere sergilenir. Kulübümüzün hedefleri arasında, çocukta sevgi, mutluluk, paylaşma, esnek düşünme, toplumla barışık olma, eşitlik ve kendini tanıma gibi önemli değerler ve duyarlılıkların yani sıra düşünme ve buluş gücünü de geliştirmek vardır. Kulüpte tanışma oyunları, duyuların çalıştırılması, uyum ve güven çalışmaları, öykü tamamlama, verilen diyalogla oyun kurma, masalları resimle anlatma gibi çalışmalarla hedefe ulaşılmaya çalışılır. Kulüp çalışmaları için gerekecek olan kostümler, öğrenciler tarafından temin edilir.

ROBOTİK & LEGO & KODLAMA (Robotics & Lego & Coding Club)

Lego Education WeDO ve EV3 setleri yazılımı ve etkinlik paketi ile birlikte ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin meraklarını uyandıran, fen ve bilim alanlarında öğrencilerimizin gelişmelerini sağlayan, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan öğrenme araçlarıdır. Bu setler okulumuz tarafından öğrencilerimize ücretsiz sağlanmaktadır. Kulübümüzün amacı çocukluğumuzda oyuncak olarak oynadığımız Lego ile robot tasarımları yaparak Yerel / Ulusal / Uluslararası etkinliklere katılmaktır. Bu etkinliklerden ilki; “Dünyadaki En Büyük Robotik Festivali” olarak adlandırılan “Robotex International” yarışmasıdır. Yarışma ve turnuvaların dışında kulüp öğrencilerimiz Maker çalışmaları ayağında Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımın parçası olmaktadırlar. Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine maker diyorsa o kişi maker’dır. Yemek yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün aslında maker hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir.

YARATICI SANAT ÇALIŞMALARI KULÜBÜ (Creative Art Club )

Aydınlar Kolejinde Basketbol kulubüne katılan öğrencilerimizin kendi yeteneklerinden haberdar olması ve onları başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verilmesi amaçlanmıştır. Grup sporu olan basketbol çocuklarda özgüven, öz denetim, sosyal düşünme becerileri gibi alanları desteklemektedir. Aynı zamanda kulübümüze katılan öğrencilerin çoğu okulumuzu turnuvalarda temsil etmektedir.

TRAFİK YILDIZLARI KULÜBÜ (Traffic Stars Club)

Trafik Yıldızları Kulübümüzün hedefi insan hayatının önemli bir parçası olan Trafik konusunda öğrencilerimizin bilinçlenmesi ve bu doğrultuda ulusal boyutta gerçekleşecek olan trafik projelerinde yer almalarıdır. Öğrencilerimiz yıl boyunca gerçekleştirecekleri projelerde aktif rol alarak bölge halkımızın trafik konusunda gelişimine destek vereceklerdir.

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE KULÜBÜ (P4C Club)

Kendimizi ve yaşadığımız dünyayı tanımak için “bilgeliğe duyulan merak” anlamına gelen felsefe, merak duygusuyla başlar. Merak ise çocuklukta ortaya çıkar ve gelişir. Bu nedenle çocukların gelişimleri için felsefe oldukça önemlidir. Çocuklar felsefeyle içli dışlı oldukça, eleştirel düşünce alışkanlıkları da gelişir. Bunun yanı sıra, felsefe eğitimi alan çocuklar, ezberle bir şeyler öğrenmeye çalışmak yerine sorgulamayı, tartışmayı öğrenir ve mekanik bir birey olmaktan kurtulur. Öğrencilerimize bu kazanımları vermeyi hedeflediğimiz çeşitli etkinlikler ile eğlenceli dersler geçirmeyi ve P4C’nin yaşamdaki yerine destek vermeyi amaçladığımız kulübümüze devam etmeye gönüllü olmalıdır.

SES GELİŞİMİ - ÇOCUK KOROSO KULÜBÜ (Choir Club)

Koro ve Ritim Kulübü ile amacımız öğrencilerimizde müzik sevgisi uyandırmayı, bireysel yaratıcılığı, ses, beden ve enstrüman yoluyla farklı ifade olanaklarını geliştirmeyi ve en doğal enstrüman olan insan sesi ile öğrencilerimizin seslerini doğru kullanmayı öğrenmeleri, dünyanın evrensel dili olan müziği okumaları, yazmaları ve icra etmeleri hedeflenmektedir. Yıl boyu devam edecek çalışmalar ile öğrencilerimiz yıl içerisinde gerçekleşecek olan organizasyonlarda performanslarını sergileyeceklerdir.

SATRANÇ KULÜBÜ (Chess Club)

Satranç kulübümüzde profesyonel satranç eğitmenimiz eşliğinde öğrencilerimizin olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla kendini ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak bireysel yeteneklerini açığa çıkarmaları ve doğru kararlar alabilmeleri hedeflenmektedir. Okul takımını temsil etmek, okul içi ve dışı turnuvalara katılarak tecrübelerini geliştirmek temel hedefimizdir.

YÜZME KULÜBÜ (Swimming Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, suda rahat ve estetik hareketlerle kurallı yüzmeyi ve yüzme stillerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Çalışmalar kampüsümüzde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü seçebilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcısı tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Tercih eden öğrencilerimizin ilgi ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulacaktır.

BASKETBOL KULÜBÜ (Basketball Club)

Basketbolu sevdirmek, takım olarak hareket edebilmek temel prensibimizdir. Amacımız okul takımımızı kurarak öğrencilerimize temel yaşta gereken sporcu disiplinini sağlamak ve pratik düşünme becerilerini geliştirmektir. Çalışmalarımız hava şartlarına göre okulumuzun kapalı basketbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcısı tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Tercih eden öğrencilerimizin ilgi ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulacaktır.

FUTBOL KULÜBÜ (Football Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, kurallı oyunlarda takım ruhunu öğrenmeleri hedeflenmektedir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcısı tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

VOLEYBOL KULÜBÜ (Volley Club)

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, kurallı oyunlarda takım ruhunu öğrenmeleri hedeflenmektedir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcısı tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

DÜNYA ÇOCUK OYUNLARI KULÜBÜ (World Kids Game Club)

Her ülkenin, tıpkı insanlar gibi, kendine ait bir doğuşu, özellikleri ve coğrafyası vardır. Ve çocuklar bu ülkelerin sınırlarında yaşayan en özgür ruhlardı; ta ki günümüze kadar. Çünkü oyunlar şimdi ki gibi bilgisayar başında değil, sokaklarda o ülkenin kültürü ile büyür, yaşar ve gelişirdi. Dünya Çocuk Oyunları Kulübü dünya coğrafyasındaki kültürleri farklı bir yol ile tanımak amacıyla kurulmuş kulübümüz sürekli bir katılım gerektirmektedir. Hedefimiz birçok ülkenin popular ve geleneksel bir oyununu tanıtmak, öğretmek ve oynamak olacaktır.

MODERN DANS KULÜBÜ (Modern Dance Club)

Dünya Dansları kulübümüzün hedefi, öğrencilerimize, müzik ve ritmin bir arada kullanıldığı, kendi yaratıcılıklarını ve figürlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yılsonu etkinliklerinde etkin görev alırlar. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcısı tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

ULUSLARARASI MATEMATİK KULÜBÜ (Maths Club)

Uluslararası Matematik Kulübü ile öğrencilerimiz dünyanın en iyi okullarının yarıştığı “The Math League” gibi uluslararası matematik yarışmasına hazırlanacaklardır. Uluslararası matematik müfredatına paralel olarak görecekleri İngilizce matematik dersleri ile öğrencilerimizin matematik dersinin global kavramlarını öğrenmeleri ve her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı uluslararası matematik yarışmalarında başarı elde etmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca matematik bilgisini ve sayısal zekâsını ileri seviyeye taşımak isteyen öğrencilerimizi birbirinden farklı uluslararası patentli oyunlarla buluşturuyoruz. Gerçekleşecek çalışmalar ile matematiğin, yaşamın her alanında ve anında dolaylı ya da doğrudan kullanıldığını öğrencilerimizin fark etmeleri sağlanacaktır. Oyunlar kurumumuz tarafından öğrencilerimiz için temin edilerek kullanımlarına sunulacaktır. Öğrencilerimizin katılacakları Uluslararası Matematik sınavlarının tüm masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

JMUN Kulübü

Türkiye’de Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak desteklenen tek kuruluş olan MBMD (Model Birleşmiş Milletler Derneği)den aldıkları eğitimleri koordinatör öğretmenleri ile destekleyen JMUN Kulübü öğrencilerimiz JMUNESCO gibi ülkemizin önde gelen MUN organizasyonlarına katılarak önemli bir başarılara imza atmaktadırlar. Değişik ülkelerden öğrencilerin Birleşmiş Milletler (BM) oturumlarını canlandırdığı Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansları, okullarda resmi öğretim dışında en prestijli sosyal etkinlik olarak kabul görmektedir. MUN Nedir? MUN bir Birleşmiş Milletler simulasyonudur. Bu simulasyona katılan her öğrencimiz Birleşmiş Milletler delegesi gibi hareket eder. Tüm çalışmalar tek ortak dil olarak sadece İngilizce yürütülür.

MUN’a ve JMUN’a katılan öğrencilerimiz, katılacakları konferans öncesi çalışmalarına önemli Dünya meseleleri hakkında araştırma yaparak başlarlar. Bu araştırmalar sonucunda münazara ve yazı çalışmaları ile sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. Her yıl 70 farklı ülkeden 400.000 öğrenci MUN INTERNATIONAL’a katılmaktadır.

Mutfak Atölyesi (Baking Time)

Kulübümüzde öğrencilerimiz öğretmenlerimizle beraber pasta, kek , kurabiye gibi ürünleri üretirler. Bu ürünler için gerekli olan malzemeler okulumuz tarafından karşılanır.

Fransızca Kulübü(French Class)

Kulübümüze üye olan öğrenciler Fransız kültürüne ait doneler ve farkındalıklarla ilgili çalışmalar yaparlar. Temel seviyede Fransızca eğitimi ön bilgisi verilir.

Reading Club

İngilizce yapılacak bu kulübümüzde öğrencilerin Reading-Skills okuma becerilerini geliştirmeye yönelik  çalışmalar yapılacaktır.

Bizden Haber almak ister misiniz?