KULÜPLERİMİZ

YARATICI DRAMA VE TİYATRO ATÖLYESİ

YARATICI DRAMA VE TİYATRO ATÖLYESİ’NDE MİZAH VAR!

Neden dramaya ilgi duyarız?

Drama; içimizdeki çocuğu keşfetmektir… Kendimi bulmamı sağlayan bir etkinliktir. Yaşama yeniden başlamam gerektiğine karar verdiren bir alandır… Drama, doğrudan doğruya yaşamaktır. Yüzeyselliği ortadan kaldırabilecek bir alandır. Bir ya da birden çok insanın birbirleriyle veya doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içsel ve dışsal devinimlerdir. Drama; çağrışımların, duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği bir ortamın sağlanmasıdır…

Drama yapan kişi, yalansız, çıkarsız, maskesiz, insanca ilişkilerin sergilendiği bir düş dünyasında kendini bulunur. Drama, çocuk oyununun gelişmiş hâlidir.  Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik eylemlerdir. Bir yaşam biçimi, yaşamın ise provasıdır.

Yaratıcı drama ise, birçok kavramı içinde barındıran bir kavramlar bütünüdür. Dramatizasyon, doğaçlama, rol oynama, oyun, oyun yoluyla eğitim, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, oyun ve tiyatro pedagojisi, benzetim, animasyon, okul tiyatrosu, okul oyunları gibi kavramlar yaratıcı dramayı oluşturan çeşitli kavramlardır…

Kısaca Yaratıcı Drama, önceden yazılmış bir metin olmadan, yani doğaçlama olarak, katılımcıların- canlandırma yapacak kişilerin- kendi fikirleri, yaratıcılıkları, doğaçlamaları, eylemleri ve canlandırmalarıyla oluşturulmasıdır.

Atöyde hem drama hem de tiyatroya yer verilerek metinli ve metinsiz çalışmalar yapılır.  Kısa skeçler, konulu canlandırmalar, kukla yapımı ve seslendirilmesi, geleneksel ve modern tiyatro ögeleri, maske boyama, pandomim, Karagöz, Meddah, Trajedi, Komedi, Dram metinlerinin seslendirilip oynanması gibi etkinlikler ile eğlenerek öğrenme sağlanır.

Yaratıcı drama ve Tiyatro Atölyesi’nde kendilik ve yetenek ortaya çıkarılır!

MÜZİK KULÜBÜ

Öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmek ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmek hedefimizdir. Koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve yeteneklerinin farkında olarak kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçlamaktayız.
Kulübümüz, öğrencilerimizin müzik adına kendilerini geliştirebilmelerini, yetenekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdükleri bir ortam sunmaktadır. Öğrenciler çalışmalarını okul içerisinde yapılan tüm etkinliklerde sergilemektedirler.

RESİM KULÜBÜ

Resim yapmak, çocuklarımızın hayal dünyalarını, fikir ve düşünce yapılarını geliştirmek açısından çok önemlidir. Öğrenciler resimleriyle kendilerini en güzel şekilde ifade ederler. Resim sanatında Dünya’dan ve Türkiye’den ünlü sanatçıların başarılı ve nitelikli örnekleri sunulur, genel kültür düzeyleri üst düzeye çıkarılmaya çalışılır.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların eğitim öğretim yılının belirli döneminde sergilenmesi öğrencilerimizi motive etmektedir. Bu haz ve heyecanı öğrencilerimiz ile birlikte paylaşmaktan keyif alıyoruz.

DANS KULÜBÜ

Dans etmek, türü ne olursa olsun, çocuğun kendisini ifade etmesinin  farklı bir yoludur. Dans kulübü etkinlikleriyle  kendini ve vücudunu tanıyan öğrencilerimizin; ekip olma ve sahne tecrübesi ile  öz güvenini kazanmalarını, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekliyoruz.

Dans, sadece fiziksel bir aktiviteden ibaret değildir. Çocuğun iletişim ve sosyal becerilerini de geliştiren, sosyal bir olgudur.

WEB TASARIMI KULÜBÜ

Programlama bilgi ve becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak öğrencilerin senaryolaştırılmış içeriklere bağlı WEB siteler oluşturmasını, programlama becerisini geliştirerek içerik üretmeye yönelik çalışmalar yapmasını amaçlamaktadır. Kulüp süresince HTML dili, PUBLISHER programıyla uygulama geliştirilir. Kulübe katılan öğrencilerde şu kazanımların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır: WEB sitesi oluşturmak, Programlama becerisini geliştirmek, Var olan bir site üzerinde değişiklikler yapmak, İçeriğe uygun tasarım yapmak, Yazılım konusunda bilgi ve beceri düzeyini artırmak,

BASKETBOL KULÜBÜ

Aydınlar Kolejinde Basketbol kulubüne katılan öğrencilerimizin kendi yeteneklerinden haberdar olması ve onları başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verilmesi amaçlanmıştır. Grup sporu olan basketbol çocuklarda özgüven, öz denetim, sosyal düşünme becerileri gibi alanları desteklemektedir. Aynı zamanda kulübümüze katılan öğrencilerin çoğu okulumuzu turnuvalarda temsil etmektedir.

YÜZME KULÜBÜ

Beden Eğitimi derslerinin yanı sıra kulüp faaliyetlerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekliyor ve öğrencilerimizin azimli, disiplini, istikrarlı çalışmayı benimseyip takım çalışmalarına yatkın, hoşgörülü bireyler olmalarını hedefliyoruz. Yüzme kulübünde başlangıç seviyesinden yüzme öğretiyor ve aynı zamanda stillerimizi geliştiriyoruz.

ENGLISH FUN CLUB

Beylikdüzü Aydınlar Kolejinde, öğrencilerimiz haftada 2 saat olmak üzere İngilizce Etkinlik Kulübüne katılabilmektedirler. Amacımız, İngilizceyi sevdirerek öğrencilerimizi dil öğrenmeye teşvik etmektir. Kulüp saatlerimizde, takım oyunları, kutu oyunları, yarışmalar, karaoke, dubbing gibi eğlenceli aktiviteler ile öğrencilerimizin İngilizce dilini etkin kullanıp, eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda uluslararası projelerde yer alarak,  öğrencilerimize İngilizceyi gerçek ortamlarda pratik etme olanağı sunuyoruz.

DEUTSCH KLUB

Beylikdüzü Aydınlar Kolejinde, öğrencilerimiz haftada 2 saat olmak üzere Almanca Etkinlik Kulübüne katılabilmektedirler Amacımız, öğrencilerimizin ders dışında da Almancayı aktif olarak kullanabilmelerini sağlamak, yabancı dil öğrenmeye yönelik ilgilerini artırarak merak uyandırmaktır. Rol canlandırma, şarkı, takım oyunları, yarışma gibi etkinlikler ile Alman kültürünü ve geleneklerini yakından tanımak, ülkemiz ve Almanya’nın bağlarını konuşup iki farklı kültürde bir köprü oluşturmak hedeflenmiştir.

SATRANÇ KULÜBÜ

Okulumuzda satranç faaliyetleri kulüp saatlerinde, öğrencilere satranç oyununu sevdirmek ve bu oyunun hayatlarına olan katkılarını gösterebilmek amacıyla, yoğun bir çalışma içinde yapılmaktadır. Satranç oyunun faydaları; “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.  Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.

JİMNASTİK KULÜBÜ

Okulumuzda 1. sınıflarda spor kulübü adı altında gerçekleştirilen olimpik bir branş olan cimnastik kulübü haftalık 2 ders saatini içermektedir. Cimnastik; öğrencilerin fiziksel yapısını düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatıdır. Cimnastik sporu öğrencilerimizin duruş bozuklukluklarını düzeltirken denge gelişimini desteklemeye  yardımcı olmaktadır.  Aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengelemeyi sağlamaktadır. Öğrencilerimizin mutlu birey olarak hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak için onları özgüvenli yetiştirmemiz gerekmektedir.  Okulumuzda öğrencilerimize hem sosyal hem de fiziksel alanda birçok olumlu özellik kazandırmanın yanı sıra, özgüven gelişimini de destekleyen cimnastik etkinliklerimizde, öğrencilerimizin öğrenirken eğlenmelerini amaçlıyoruz.

TENİS KULÜBÜ

Okulumuzda 2. 3. ve 4. sınıflarda spor kulüplerinde faaliyet gösteren tenis kulübü ile birlikte yıl boyunca öğrencimizin tenis sporunda kendini geliştirme fırsatını bulmaktadır. Tenisin faydalarını fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz.  Tenis kulübümüzde temel vuruş tekniklerini ve tenis sporunu öğretmek, beden dengesini kurmak, el, kol ve göz koordinasyonunun, bireye çeviklik, esneklik ve hız kazandırması, vücudun genel yağ yakımına yardımcı olması, ve dikkat, odaklanma becerisinin birlikte gelişmesini sağlayarak buna bağlı olarak motor gelişimini de  destek sağlamaktadır. Bu fiziksel faydaların yanı sıra tenis, rakibe, kısmen rüzgara ve güneşe karşı verilen bir mücadele olduğundan, psikolojik anlamda bireye önemli katkılar sağlar.  Tenis her yaştan insanın birlikte ve hayat boyu yapabileceği nadir spor dallarından birisidir.

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Akıl oyunları kulübü; zevkli oyunlar ve zihinsel aktivitelerle öğrencilerimizin farklı düşünmelerini, problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerimiz dikkat seviyelerini arttırma çalışmaları yaparlar. Bilgiye ulaşmada en doğru ve en hızlı yolun neler olduğunu öğrenirler. Arkadaşlarıyla birlikte çalışarak, takım çalışmasının önemini ve gerekliliğini kavrarlar. Derslerde kullandığımız oyun setleriyle, hem eğlenir hem de öğrenirler.

Bizden Haber almak ister misiniz?