AYDINLAR KOLEJI ANAOKULU’DA EĞITIM VE ÖĞRETIM

Aydınlar Koleji Anaokulu’nda Eğitim ve Öğretim

Aydınlar Koleji Anaokulumuzda, öğrencilerimizin kendini güvende hissedebileceği, öğretmenleri ile sağlıklı bir bağlanma süreci yaşayabileceği öğrenme ortamlarını oluşturuyoruz.

Özgüven sahibi, mutlu, sorumluluklarını bilen, bireysel ve sosyal başarısı yüksek, duyarlı, araştırmacı öğrenciler yetiştirmek önceliğimizdir

Eğitim Modelizi

Aydınlar Koleji Anaokulu Eğitim Programı,Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak Okul Öncesi programında belirtilen esaslar ışığında hazırlanmış High Scopeyaklaşımı ile özgün bir programdır. High/Scope ile çocuklara sunulan tercih yapma, tercihleri doğrultusunda plan yapma ve çalışma, sınıf düzenini çocuklarla oluşturma gibi temel özelliklerin de bu programla içiçe kullanılması halinde daha başarılı ve hayata hazır nitelikli birer birey olmalarını hedeflemekteyiz.

Uyguladığımız okul öncesi eğitim sistemimizde öğrencilerimizin zengin öğrenme ortamları aracılığıyla

Sağlıklı büyümelerini, gelişim alanlarını en üst seviyeye ulaştırmalarını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak en önemli amacımızdır. Programımız öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile birlikte çevresel koşullarını da dikkate alan ‘’çoçuk merkezli’’, ‘’gelişimsel’’,’’sarmal’’,’’farklılaştırılmış  eğitim‘’ve ‘’eklektik’’ bir yapıdadır.

Bu doğrultuda yaş grupları ve ilgi alanlarına göre seçilen temalar ile Türkçe, Sanat Etkinlikleri, Yaratıcı Drama, Müzik, Oyun ve Bedensel Hareket, Fen ve Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Zeka Atölyesi, Yaratıcı Yetenek, Hobi Atölyesi ve Alan Gezileri etkinlikleri ile çocuklara aktiviteler ve yaratıcı eğitim ortamları sunuyoruz.

ZEKA ATÖLYEMİZ,  geleceğin eğitim modeli olan akıl oyunları öğrencilerimizin, zeka gelişimlerine, yaratıcılıklarına, dikkat gelişimine  ve hızlı öğrenmelerine katkı sağlar.

YARATICI SANAT ATÖLYELERİMİZ, öğrencilerimize sanatı sevdirmek, içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak, sanat ve bilimle içiçe olmalarını sağlamak, yaşlarına ve gelişimsel özelliklerine göre zihinsel, fiziksel gelişiminin ve el becerilerinin gelişmesini sağlayarak mutlu hissedecekleri eğitim ve hobi ortamları sunmaktayız.

HİGH SCOPE, yaklasımımız ile programının merkezinde, kendi kendilerine planlayıp yürüttükleri etkinliklerden ders alan öğrenciler bulunmaktadır.

Planla-Yap-Değerlendir Süreci

Planla-yap-değerlendir süreci, öğretmenlerimizin “çalışma zamanında ne yapmak istersin?” gibi uygun bir soru sormasıyla başlar.  Çocuklar planlarını belirtirler, daha sonra onları uygularlar. Bu belki birkaç dakika olabilir ya da bir saat kadar uzun olabilir. Daha sonra çocuklar yaptıklarını yeniden gözden geçirmek için cesaretlendirilirler.

Küçük Grup Zamanı

Küçük grup zamanı içinde her öğretmen kendisinin planladığı ve sunduğu bir faaliyetle ilgili olarak çalışmak üzere küçük bir grupla toplanır. Malzemeleri öğretmen seçip sunmakla birlikte, her çocuk bu malzemelerle kendi isteği ve düşüncesi doğrultusunda çalışır ve kendi kişisel ürününü oluşturur. Her çocuk öğretmenin ortaya koyduğu sorunu, kendi fikirlerinin katkısıyla ve kendi bildikleri şekilde çözerler.

Büyük Grup Zamanı

Büyük grup zamanı, tüm grubun önemli bilgiler paylaşıp büyük bir grup halinde yapılmaya uygun olan, 10-15 dakika boyunca oyunlar oynamak, şarkı söylemek, hareket ve müzik aktivitelerine katılmak, hikaye anlatma etkinliklerini gerçekleştirmek, grup tartışmaları yapmak ve projeler oluşturmak, önemli haber ve duyuruları paylaşmak gibi etkinliklere katılmak için bir araya geldikleri zaman dilimidir.

Açık Hava Faaliyetleri Zamanı

Çocukların bahçeye çıkarak çeşitli oyunlar oynadıkları, koşarak, tırmanarak, sallanarak, sürünerek, araştırmalar yaparak fiziksel olarak etkin oldukları zaman dilimidir.

 

Okul öncesi etkin öğrenme kavramını temel alarak çocukların kendi tercihlerini yapmalarına,sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin gelişmesine  destek vererek öğrencilerimizin yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebileceği ortamlar sağlıyoruz. Nesneleri özgürce kullanmasına,araştırma ve deneme özgürlüğüne fırsat vererek keşif yapması için uygun eğitim ortamı oluşturuyoruz.

 

‘İLKOKULA İLK ADIM’ temellerinin 4 yaş ve 5 yaşta atıldığı programımız ile 6 yaş öğrencilerimiz ilkokul sınıf öğretmenleri ile birlikte ‘Okuma ve Yazma Hazırlık Programı’ kapsamında çalışmalara başlarlar.

 

YABANCI DİL öğretim programımızda,hedef yabancı dil İngilizce ve ikinci yabancı dil Almanca’dır. Anaokulumuzda yabancı dil eğitimi Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından iletişim temelli bir program takip edilerek uygulanır.

 

Branş dersleri ve çeşitli sosyal aktiviteler ile öğrencilerimizin gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlayıp fiziksel,psikolojik,duygusal ve kültürel olarak hazır bir şekilde ilkokula başlamaları hedefimizdir.

Branş Derslerimiz

  • İNGİLİZCE
  • BEDEN EĞİTİMİ
  • MÜZİK
  • SATRANÇ
  • FEN VE DENEY
  • ALMANCA
  • YÜZME
  • ROBOTİK KODLAMA
  • GÖRSEL SANATLAR
  • DANS-BALE-HALK OYUNLARI
anaokulu bilgilendirme
ana okulu öne çıkan1

Anaokulu Branş Derslerimiz

Okul öncesi sınıflarında yaşlarını, ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uyguladığımız eğitim sistemi ve ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’ eğitim modeliyle yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmek;

Öğrencilerimizin yaşının gerektirdiği gelişimi sağlıklı bir biçimde tamamlayıp sosyal, fiziksel, psikolojik, duygusal ve kültürel olarak hazır bir şekilde ilkokula başlamalarını sağlamaktır.

Okuma-yazma için gerekli çizgi, ses vb. ön becerilere yönelik pek çok çalışma anaokulumuzda yapılmaktadır. Eğitim-öğretim yılının 2. dönemi itibariyle “İLKOKULA İLK ADIM”programıyla çocuklarımız ilkokul sınıf öğretmenleriyle “Okuma-Yazmaya Hazırlık” çalışmalarına devam etmektedirler. Bu uygulama ile çocukların, ilkokula uyumları kolaylaşmakta ve öğrenme hevesleri artmaktadır. Program sayesinde çocuklarımız hem ilkokulun fiziki ortamını tanıma fırsatı buluyor ve güven duygularını pekiştiriyorlar hem de okuma-yazma sürecine başlangıç yaparak sesleri tanımaya başlıyorlar.