ANAOKULU

Aydınlar Koleji Anaokulu’nda Eğitim ve Öğretim

Aydınlar Koleji Anaokulumuzda, öğrencilerimizin kendini güvende ve rahat hissedebileceği, öğretmenleri ile sağlıklı bir bağlanma süreci yaşayabileceği öğrenme ortamlarını oluşturuyoruz.
Özgüven sahibi, mutlu, sorumluluklarını bilen, bireysel ve sosyal başarısı yüksek, duyarlı, araştırmacı öğrenciler yetiştirmek önceliğimizdir.

Eğitim Modeli

anaokulu bilgilendirme
ana okulu öne çıkan1

Aydınlar Koleji Anaokulu eğitim programı, Türk Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak Okul Öncesi programında belirtilen esaslar ışığında hazırlanmış özgün bir programdır.

Uyguladığımız okul öncesi eğitim sistemimizde öğrencilerimizin zengin öğrenme ortamları aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, gelişim alanlarını en üst seviyeye ulaştırmalarını, öz bakım becerileri kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak en önemli amacımızdır. Programımız öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile birlikte çevresel koşullarını da dikkate alan ’’çocuk merkezli’’,  “gelişimsel”, “sarmal” ve “eklektik” bir yapıdadır.

Bu doğrultuda yaş grupları ve ilgi alanlarına göre seçilen temalar ile Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri etkinlikleri ile çocuklara gerçek yaşantılardan örnekler sunuyoruz.

    ZEKA ATOLYEMİZDE geleceğin eğitim modeli olan akıl oyunları öğrencilerimizin, zeka gelişimlerine, yaratıcılıklarına ve hızlı öğrenmelerine katkı sağlar.

  “İLKOKULA İLK ADIM” programıyla 6 yaş öğrencilerimiz ilkokul sınıf öğretmenleri ile birlikte “Okuma ve Yazma Hazırlık Programı” kapsamında çalışmalara başlarlar.

Anaokulumuzda yabancı dil eğitimi Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından iletişim temelli bir program takip edilerek uygulanır.

YABANCI DİL  öğretim programımızda, hedef yabancı dil İngilizce ve ikinci yabancı dil Almanca’ dır.

Branş dersleri ve çeşitli sosyal aktiviteler ile öğrencilerimizin gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlayıp fiziksel, psikolojik, duygusal ve kültürel olarak hazır bir şekilde ilkokula başlamaları hedefimizdir.

Anaokulu Branş Derslerimiz

Okul öncesi sınıflarında yaşlarını, ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uyguladığımız eğitim sistemi ve ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’ eğitim modeliyle yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmek;

Öğrencilerimizin yaşının gerektirdiği gelişimi sağlıklı bir biçimde tamamlayıp sosyal, fiziksel, psikolojik, duygusal ve kültürel olarak hazır bir şekilde ilkokula başlamalarını sağlamaktır.

Okuma-yazma için gerekli çizgi, ses vb. ön becerilere yönelik pek çok çalışma anaokulumuzda yapılmaktadır. Eğitim-öğretim yılının 2. dönemi itibariyle “İLKOKULA İLK ADIM”programıyla çocuklarımız ilkokul sınıf öğretmenleriyle “Okuma-Yazmaya Hazırlık” çalışmalarına devam etmektedirler. Bu uygulama ile çocukların, ilkokula uyumları kolaylaşmakta ve öğrenme hevesleri artmaktadır. Program sayesinde çocuklarımız hem ilkokulun fiziki ortamını tanıma fırsatı buluyor ve güven duygularını pekiştiriyorlar hem de okuma-yazma sürecine başlangıç yaparak sesleri tanımaya başlıyorlar.

Bizden Haber almak ister misiniz?