PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Uzaktan Eğitimde Veli Olmak Yazısı İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ 

Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencinin kendisini tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için ilgili psikolojik danışmanlarla hizmet vermektedir. 

 

AMACIMIZ 

 Okul aile ve öğrenci üçgeninde sağlıklı iletişim yolları kullanarak kendisini tanıyabilen ve empati yeteneği gelişmiş yaşam yaratıcıları yetişmesine katkı sağlamak.

 Öğrencinin gelişim dönemi ihtiyaçları göz önüne alınarak etkili rehberlik programları geliştirmek.

 Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak. 

 Özgüven ve sorun çözme becerilerini geliştirmek.

 Öğrencinin hedeflerini ortaya çıkarmalı ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda onlara yardımcı olmak 

 Akademik alanda öğrenciye etkin zaman kullanımı ve çalışma becerileri kazandırmak.

 

İLKELERİMİZ 

 Yapılan çalışmalar sadece sorun yaşayan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yöneliktir. 

 Her öğrenci biriciktir, tektir ve gelişme hakkına sahiptir. 

 Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi bilimsel temellere dayanan ve her sene başında güncellenen programlar ile öğrencilerle çalışır. 

 Rehber öğretmenler okul yönetimi ve diğer öğretmenlerle işbirliği içerisinde çalışırlar. 

 

Bu kapsamda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yapmaktadır.

PDR UZMANININ GÖREV TANIMLARI 

* Yıllık PDR çalışma takvimini hazırlamak, 

* Anaokulu, ilkokul ve ortaokul için ayrı ayrı yeni öğrenci oryantasyon programı hazırlamak, 

* Aday öğrencilerimize tanıma çalışması yaparak okullarımızın kültürüne ve programına hazır olup olmadığını belirlemek, 

* Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı verecek programlar hazırlayarak sınıf ve ders öğretmenlerine destek vermek, 

* Çalışma takvimine göre öğrencilerimizin gelişim özelliklerine uygun test, envanter ve ölçekleri uygulayarak, değerlendirme sonuçlarını öğrenci, öğretmen ve veliler ile paylaşmak, 

* Okullarımıza kayıtlı öğrencilerimizin öğrenme stillerini, çoklu zeka alanlarına göre gelişimlerini belirleyerek sınıfların zeka haritalarını oluşturmak, sınıf ve ders öğretmenlerini bilgilendirmek, 

* Öğretmenleri; sınıfların öğrenme stili ve çoklu zeka alanlarına uygun ders planı yapmaları konusunda desteklemek 

* Gerek kendi gözlemlerini gerek ders ve sınıf öğretmenlerinden gelen gözlem formlarını ve her türlü test, envanter ve ölçek sonuçlarını öğrenci dosyasında tutmak, 

* Sınıf öğretmenleri ile toplantı yaparak öğrencilerin ders içi tutum ve davranışlarını izlemek. 

* Randevu sistemi ile öğrenci velilerini bilgilendirmek ve görüşmeler yapmak

* Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapmak. Bu görüşmeleri kriz görüşmeleri ve gelişimsel görüşmeler şekline kayıt altına almak, 

RAM çerçeve programına uygun yıllık planları hazırlamak, 

* MEB programına uygun resmi yazışma ve raporları zamanında hazırlamak ve MEB’e iletilmesini sağlamak, 

Çalışma takvimine uygun olarak PDR çalışmalarını yürütmek, 

*  Gelişim dönemi ihtiyaçlarına göre veli ve öğrenci seminerleri düzenlemek, 

* LGS ile ilgili bilgilendirme seminerleri yapmak. 

* Öğrencilerin sınav sonrası, tercih yapmalarında rehberlik yapmak, 

* Yıl içerisinde belirli dönemlerde motivasyon gezileri yapmak, 

* Merkezi rehberlik ve kariyer çalışmaları yapmak, 

* Öğrencilerin öğrenme problemleri konusunda ders öğretmenleri ile birlikte çalışmak ve rehberlik etmek, 

* Okulların öğrenci meclisi çalışmalarını yürütmek, 

Zor öğrencilerle iletişim ve başa çıkma yolları konusunda ders öğretmenlerine rehberlik etmek. 

 

Bizden Haber almak ister misiniz?