İlkokul

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Eğitim-öğretim programımızda öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hareket ederek mutlu, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Aydınlar Koleji’ nde her çocuğun değerli olduğuna inanılır ve bu inançla onların duygularına ve kişisel tercihlerine saygı duyulur. Öğrencilerin bireysel gelişim özelliklerini de göz önüne alınarak hareket edilen, bilgi ve becerilerinin farkına varan, kendini geliştiren nesiller yetiştiriyoruz.

Öğretim programımız; 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanır. Aktif öğrenmeye, bilgiyi keşfederek yapılandırmalarını sağlayacak etkinliklere dayalıdır. Bu nedenle müfredata uygun geziler de düzenleyerek, öğrencilerimize yerinde keşfetme ve öğrenme imkanı sunulur.

Sosyal becerilerini sergilemek amacıyla öğrencilerimizin farklı etkinliklerle bilgi ve yeteneklerini ailelerine sunma olanağı tanıyarak, öğrencilerimizin kendilerini ifade etme becerilerini desteklenir.

Öğrenme ortamlarımızda interaktif eğitim sistemine olanak tanıyan teknolojik donanım ile; öğrencilerimizin görsel, işitsel ve dokunsal birçok materyal sunarak hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, iletişimi kuvvetli, yeteneklerinin farkına varabilen, kalabalık sınıflarda kaybolmayan aydın çocuklar yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

Okulumuz kalıcı hafıza tekniklerini uygulayan, öğrencilerinin öğrenim stillerine önem veren ve bunu farklılaştırılmış eğitim niteliğinde sunan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, işbirlikçi çalışma ortamına önem veren butik bir eğitim sistemi uygulanmaktadır.

İlkokul Sürecinde Eğitim ve Öğretim

Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji’nde İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme: PYP),Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programı esas alınarak uygulanır. Öğrenciler portfolyo sunumları ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleri ile paylaşırlar.Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji öğrencileri 4. sınıf sonunda düzenlenen PYP Sergi Ünitesi’nde gerçek hayat konularını ve problemlerini tespit eder, bu konularla ilgili yaptıkları araştırmaları ve çözüm önerilerini okul topluluğuna sunarlar.Çağdaş eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.

7-10 Yaş öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimine çağdaş materyallerle destek veriyoruz.

İlkokul Sürecinde Hedeflerimiz ?

Yaşı ve yaşantıları gereği karşılaştığı sosyal, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişikliklere uyum sağlamayı öğrenebileceği eğitim ortamını oluşturmak.

 

Sosyal, kültürel ve çevresel açıdan yakınındaki ve uzağındaki insanlara ve diğer canlılara karşı duyarlılık, saygı ve anlayış geliştirmesini sağlamak; tüm dünyadaki kültürel ve çevresel değer ve doğruların korunmasında bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

Yabancı dillerde dinlediğini ve okuduğunu yaş ve akademik düzeyine göre en üst derecede anlamasını; bu
dillerde kendini yaşına ve düzeyine göre en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlamak.

Akademik alanlar ve fikir alanında kendini doğru ifade edebilmesi için sorgulama- eleştirme-yorumlama becerilerini geliştirmek.

Eğitimin önemini, kendine kattığı ve katacağı zenginliği kavramasını sağlamaktır.

Dinlediği ve okuduğunu algılama, anlama ve anlatabilme becerilerini yaşına göre en üst düzeye çıkarmasını sağlamak.

İlkokul Dönemi Branş Dersleri