İlkokul

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Eğitim-öğretim programımızda önce insan anlayışı ile hareket edilerek mutlu, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek hedeflenir. Soran, sorgulayan, araştıran ,milli kimliğini koruyarak evrensel değerleri özümseyen, sosyal duyarlılık ve sorumluluk sahibi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmektir. Okulumuzda her çocuk değerlidir ve biriciktir. Öğretim programımız; aktif öğrenmeye, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak etkinliklere dayalıdır. Dersi sınıf dışına taşıyarak yerinde öğrenmeleri amacıyla geziler düzenlenmektedir. Sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla gösteri gibi etkinliklerle bilgi, beceri ve yeteneklerini ailelerine sergileme olanağı tanınmaktadır.

Portfolyo sunumları ile öğrencilerimizin akademik çalışmalara severek, isteyerek ve keyif alarak katılmaları sağlanmaktadır. Portfolyonun amacı öğrencinin kendisine ve ailesine öğrendiğini ve geliştiğini göstermesidir. Öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunmak için ilgi, yetenek ve isteklerine göre diledikleri kulüplere katılma fırsatı tanınmaktadır. Yaparak, yaşayarak hareket eden okulumuzda sınıflarımızda LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalarımızla dersler yapılmaktadır. İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimize 2. Yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir.

İlkokul Sürecinde Eğitim ve Öğretim

Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji’nde İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme: PYP),Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programı esas alınarak uygulanır. Öğrenciler portfolyo sunumları ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleri ile paylaşırlar.Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji öğrencileri 4. sınıf sonunda düzenlenen PYP Sergi Ünitesi’nde gerçek hayat konularını ve problemlerini tespit eder, bu konularla ilgili yaptıkları araştırmaları ve çözüm önerilerini okul topluluğuna sunarlar.Çağdaş eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.

7-10 Yaş öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimine çağdaş materyallerle destek veriyoruz.

İlkokul Sürecinde Hedeflerimiz ?

Yaşı ve yaşantıları gereği karşılaştığı sosyal, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişikliklere uyum sağlamayı öğrenebileceği eğitim ortamını oluşturmak.

 

Sosyal, kültürel ve çevresel açıdan yakınındaki ve uzağındaki insanlara ve diğer canlılara karşı duyarlılık, saygı ve anlayış geliştirmesini sağlamak; tüm dünyadaki kültürel ve çevresel değer ve doğruların korunmasında bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

Yabancı dillerde dinlediğini ve okuduğunu yaş ve akademik düzeyine göre en üst derecede anlamasını; bu
dillerde kendini yaşına ve düzeyine göre en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlamak.

Akademik alanlar ve fikir alanında kendini doğru ifade edebilmesi için sorgulama- eleştirme-yorumlama becerilerini geliştirmek.

Eğitimin önemini, kendine kattığı ve katacağı zenginliği kavramasını sağlamaktır.

Dinlediği ve okuduğunu algılama, anlama ve anlatabilme becerilerini yaşına göre en üst düzeye çıkarmasını sağlamak.

İlkokul Dönemi Branş Dersleri

Bizden Haber almak ister misiniz?