Uygulamalı Dersler

AYDINLAR KOLEJİ’ NDE AKTİF YAŞAM STİLİ 

UYGULAMALI DERSLER

‘’Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.’’

Erich Fromm

Okulumuzda; Beden Eğitimi ve Spor, Yüzme, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Dans ve Satranç olmak üzere gerçekleştirilen uygulamalı dersler; öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sağladığı gibi sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel, duygusal ve toplumsal tüm özelliklerini önemsiyor ve öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar yaratıyoruz.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Aydınlar Koleji’nde Beden Eğitimi ve Spor Programında; öğrencilerimizin sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliştirmek, öğrencilerimize işbirliği içerisinde hareket etme becerisini kazandırmak, stratejik bakış açısı ile kendine olan güvenlerini geliştirmek ve aktif yaşam stilini benimsemelerini hedefliyoruz.

Programımız ile tüm öğrencilerimizin,  fiziksel uygunluk gelişimlerini ve spor branşlarına yönelik yeteneklerini öğrenci takip programlarımız ile izlemekteyiz. Öğrencilerimizi, gelişim süreçlerine göre yetenekli ve istekli oldukları spor branşlarına yönlendiriyoruz.

Öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile okulumuzda; yüzme, cimnastik, tenis, basketbol, futbol, hentbol, voleybol, masa tenisi, badminton, atletizm, futsal, kickbox, modern dans ve step – aerobik gibi spor branşlarına yer vermekteyiz.

 

AYDINLAR KOLEJİ’NDE YÜZME

Yüzme, uzmanlar tarafından her yaş grubu için tavsiye edilen tek spor dalıdır. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken öğrencilerimiz, yüzme sporu yoluyla fiziksel ve duyusal gelişim desteğini almaktadırlar.

Yüzme eğitimimizde temel amacımız; öğrencilerimizin suya ve su ortamına alışmalarını, su güvenliğini öğrenmelerini ve yüzmeyi öğrenmeye hazır olması için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Temel yüzme eğitimine hazır hale gelmiş olan öğrencilerimizin ise stil öğrenimlerini gerçekleştiriyoruz.

Yüzme derslerinde stil öğrenmenin yanı sıra öğrencilerimize Su Yarışları, Su Topu Müsabakaları, Su Voleybolu, Bayrak Yarışı gibi su oyunları ile eğlenceli ve dinamik bir öğrenme ortamı sunuyoruz.

 

 

SATRANÇ

Satranç dersinde ana hedefimiz bir beyin cimnastiği olan bu oyunu çocuklarımıza sevdirmek ve bu oyunun içinde kendilerini keşfetmelerini özgüven sağlamalarını amaçlıyoruz. Derslerimiz masallarla, görsel ve uygulamalı anlatımla yapılmaktadır. Çocuklara öncelikle satrancı sevdirmek ve onların satrancın faydalarından yararlanmaları amaçlanmaktadır. Satrancı oynayarak ve eğlenerek öğrenirken, satranç eğitim panosu, satranç ile ilgili filmler, satranç takımları, bahçe satrancı ve konu ile ilgili satranç boyamaları araç gereçleri kullanılmaktadır.

HERKES MÜZİK YAPABİLİR!

Aydınlar Koleji’nde öncelikli amacımız her öğrencimizin müzik yapmayı öğrenebilmesidir.

Piyano eşlikli olarak yapılan Müzik derslerimizde, öğrencilerimize ilgi, yetenek ve yaş seviyelerine göre ses, nota, enstrüman eğitiminin yanı sıra kendi seslerini kullanmalarını, müzik temel kavramlarını tanımalarını, işitme ve ritim duygularını geliştirmelerini, bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlıklarını (solo-koro etkinliklerle) kazanmalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimize farklı müzik öğretim yöntemleri ile geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazanmalarını, dünya bestecilerini tanımalarını ve müziği yaşamlarına katmalarını hedeflemekteyiz

Aydınlar Koleji olarak, öğrencilerimizin sahne özgüvenlerini geliştirmek amacıyla koro, resital ve orf çalışmaları gibi müzikal aktiviteler düzenlemekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR

Aydınlar Koleji’nde öğrencilerimizin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimize görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazandırırken, kendi sanatsal gelişimlerini de sürdürebilen bireyler olarak yetişmelerine destek oluyoruz.

Okulumuzda temel sanat eğitimi ile öğrencilerimizin, sınıf ve yaş seviyelerine uygun olarak yaratıcıklarını geliştirebilecek farklı görsel sanat etkinliklerine bireysel ve grup olarak katılımlarını destekliyoruz.

Öğrencilerimizin sanat projesi çalışmalarını, okulumuz genelinde sergileyerek öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine destek oluyoruz.

Tüketen Değil, Üreten AYDINLAR Yetiştiriyoruz.

Aydınlar Koleji’nde, çağın gerekliliklerine uygun, bilgi toplumlarının özelliklerini dikkate alan, teknoloji alanında üretmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize bilgiyi etkin kullanmak ve üretken olmak için gerekli tüm araçları sunarak, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz.

“Okulumuzda kodlama, anadilimiz ve İngilizce kadar önemli bir iletişim dilidir.”

Kodlama eğitimimiz okul öncesinden ortaokula kadar devam eden kazanımları içermektedir. Kodlama eğitiminde bir çok site ve programdan faydalanmaktayız. Scratch, Code.org, Mblock, Mentalup bunlara örnek olarak verilebilir. Lego robotik ve  Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları sağlıyoruz.  Lego robotik derslerinde Wedo 2.0 lego teknolojisi ve yazılımlarından faydalanarak öğrencilerimizin becerilerinin geliştirilmesini sağlıyoruz. Robotik derslerinde Arduino kullanarak öğrencilerimiz elektronik devreleri kendileri tasarlayıp programlamasını kendi yapıyor. 3D Tasarım ve Modelleme Derslerinde öğrencilerimizin, modern teknoloji ürünü cihazları kullanarak tasarladıkları nesneleri görselleştirmeleri ile üç boyutlu yaratım sürecini yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz.

E-Posta Listesi