YABANCI DİL EĞİTİMİ

İngilizce

Beylikdüzü Aydınlar Kolejinde;

Yabancı dil öğretim programı, İngilizce ve Almanca olmak üzere,  anaokulundan ortaokul son sınıfa  kadar bir bütünlük içerisinde, CEFR (Common European Framework of References for Languages / Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) doğrultusunda planlanmaktadır. Hedef yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Almancadır.

Beylikdüzü Aydınlar Koleji anaokulundan ortaokul son sınıfa kadar öğretim hayatına kesintisiz devam eden her öğrencinin hedef yabancı dil olan İngilizcede Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre A2+/B1 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. İkinci yabancı dil olan Almanca öğretiminde temel hedef, öğrencilerin Almancada kendilerini ifade edebilmeleri ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre A2 seviyesine ulaşmalarıdır.

İngilizce ile anaokulunda tanışan öğrencilerimizin, 1. ve 2. sınıflarda dil öğrenme stratejileri yardımıyla A1 seviyesine ulaşması ve İngilizce öğretim programına sağlam bir temel oluşturması için çalışmalar yapılır.

Yabancı dil öğretim programımızda, haftada 6 saat Main Course (Ana Ders) ve 4 saat Skills  (Beceri) dersi olmak üzere toplam 10 saat İngilizce dersi ve haftada 2 saat olmak üzere Almanca dersi yer almaktadır.

ilkokul ve Ortaokulda hedef yabancı dil ingilizcede ulaşılması planlanan akademik seviyeler;

SINIF Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR)
3.Sınıf A1
4.Sınıf A1+
5.Sınıf A1+/A2
6.Sınıf A2/A2+
7.Sınıf A2+/B1
8.Sınıf A2+/B1

Yabancı dil öğretiminde, öğretim materyallerimiz, öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun olarak özenle seçilmekte ve öğrencilerin derse etkin bir şekilde katılmalarına olanak tanımaktadır. Yabancı dil ders kitaplarının edinilmesinde, uluslararası telif hakları ilkelerine sadık kalınır.

Her öğretim yılı başında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Beylikdüzü Aydınlar Koleji ortak müfredatına uygun kazanım ve beceriler oluşturulur ve kullanılacak yöntemler planlanır.

Öğrencilerimizin kendine özgü bir öğrenme stili olduğu göz önünde bulundurularak, öğrenme ortamlarımız da bu doğrultuda düzenlenmektedir. Bilişim olanakları kullanılarak öğrencilerimize interaktif olarak da ödev yapma olanağı sunulmaktadır.

Kullandığımız CLIL (Content-Language Integrated Learning) yöntemi ile öğrencilerimize İngilizce merkezli disiplinler arası öğrenme imkânı sağlanır.

Ortaokul kadememizde, öğrencilerimize Yabancı Diller Zümresi tarafından hazırlanan yabancı dil düzey belirleme sınavı uygulanır ve öğrencilerimiz yabancı dil kazanım sürecine seviyelerine uygun sınıflarda devam ederler. Okulumuza ara sınıftan kaydolan öğrencilerimiz de yabancı dil düzey belirleme sınavına girerler.

Okulumuz Yabancı Diller Zümresi tarafından, öğretim yılının başlangıcından iki hafta önce okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik etüt programı uygulanmaktadır. Öğretim yılı boyunca düzenli olarak yapılan toplantılarda öğrenciler tek tek değerlendirilerek farklı ihtiyaçları ortaya çıkan öğrencilere, öğretmenlerimiz tarafından uygun destek sağlanır. Buna ek olarak, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize hafta sonları ortaöğretim sınavına yönelik İngilizce takviye kursu da düzenlenmektedir.

Yabancı dil kazanım sürecinde, öğrencilerimizin yabancı dilde kitap okumalarına büyük önem verilir. Her sınıfın seviyesine uygun olarak hikâye kitapları okutularak öğrencilerimizin okuma – anlama becerilerini geliştirmeleri ve öğrendikleri dili pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Yabancı dil öğretim programımızın bir parçası olarak, öğrencilerimiz yabancı dil öğretmenlerimiz tarafından Cambridge ESOL (Starters, Movers, Flyers, KET) sınavlarına hazırlanır ve hazırbulunuşluğu sağlanan öğrencilerimiz bu sınavlara katılarak dil yeterliliklerini sertifikalandırırlar.

SINIF CAMBRIDGE SINAVLARI
2.Sınıf Cambridge YLE – Starters
3.Sınıf Cambridge YLE – Starters
4.Sınıf Cambridge YLE – Movers
5.Sınıf Cambridge YLE – Movers / Flayers
6.Sınıf Cambridge YLE –  Flayers
7.Sınıf KET (Key English Test)

Öğrencilerimiz, öğretim yılı boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yıl sonunda yapılan İngilizce ve Almanca performanslarla ( skeçler, tiyatro oyunları, dans gösterileri, vb.) sergileme olanağı bulmaktadırlar.

İletişime dayalı yabancı dil öğretim programımızda, öğrencilerimize gerçek iletişim kurmaya olanak sağlayan öğrenme ortamları hazırlanmakta ve uluslararası projelere katılımları teşvik edilmektedir.

Yabancı dil öğretmenlerimiz mesleki gelişimlerini sürdürmeleri konusunda okul yönetimi tarafından desteklenir ve yabancı dil öğretimi ile ilgili düzenlenen konferans, sempozyum, atölye çalışmaları, vb. etkinliklere katılırlar ve deneyimlerini aktarırlar.

Yabancı diller bölüm başkanı, öğretmenlerimizin mesleki gelişim olanaklarını takip eder ve onları yönlendirir. İhtiyaç olması durumunda, gerekli konularda okula danışman/eğitmen getirilmesini organize eder.

Bizden Haber almak ister misiniz?