YABANCI DİL EĞİTİMİ

İngilizce

Beylikdüzü Aydınlar Kolejinde;

Yabancı dil öğretim programı, İngilizce ve Almanca olmak üzere, anaokulundan ortaokul son sınıfa kadar bir bütünlük içerisinde, CEFR (Common European Framework of References for Languages / Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) doğrultusunda planlanmaktadır. Hedef yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Almancadır.

Kolejimizde Cambridge Programı ile destekli haftalık 10 saatlik bir eğitim işlenmektedir. Öğretmenlerimizin hedefi ingilizceyi ders dışında hayatın her alanında kullanarak öğretmektir.

Sorgulama tabanlı oracy yöntemi ile yabancı dil derslerimiz işlenmektedir. Oracy; çocukların okuryazarlık gelişimine büyük katkı sağlar, sınıfta daha fazla keşfedici, sorgulayıcı konuşmaya ve kendine güvenen bireyler olmaya teşvik edicidir.

21.yüzyıl becerilerini içeren eleştirel düşünebilme, tasarım odaklılık, medya okuryazarlığı, iletişim ve iş birliği, yaratıcılık, problem çözme gibi yöntemlerini kullanarak müfredata dayalı bir yol izlenmektedir.

Bunun yanında CLIL (Content-Language Integrated Learning) odaklı matematik, fen, sosyal bilimler, resim, müzik gibi dersleri yabancı dile entegre ederek işlenmesi esas alınır.Bu sayede hedef diller ile diğer dersler arasında ilişki kuran bir dil eğitimi yaklaşımı kullanılır. Kültürler arası CLIL odaklı proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu projeler gerek bireysel, gerek grup çalışmaları halinde çocuklara yabancı dilde yetkin ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesine destek olur. Dil öğretim programımızın bir parçası olarak, öğrencilerimiz yabancı dil öğretmenlerimiz tarafından Cambridge ESOL (Starters, Movers, Flyers, KET) sınavlarına hazırlanır ve hazırbulunuşluğu sağlanan öğrencilerimiz bu sınavlara katılarak dil yeterliliklerini sertifikalandırırlar. Öğrencilerimiz B1/B2 seviyelerinde eğitim programını tamamlamaktadır.

 

 

İkinci yabancı dil olan Almanca programımız öğrencilerimizin bu dili iletişim aracı olarak öğrenmelerini hedefler. Dildeki 4 temel beceri olan ( okuma- anlama ‘’ lesen – verstehen’’, dinleme – anlama ve konuşma ‘’ hören- verstehen und sprechen’’), dil bilgisi çalışmalarıyla desteklenmektedir. İkinci yabancı dil olarak Almancayı şarkılarla , oyunlarla, günlük konuşmaları canlandırarak , içselleştirerek , eğlenerek ve Almancayı sevdirerek öğretmek hedefimizdir.

Bizden Haber almak ister misiniz?