GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Sanatın düşmanı bilgisizliktir...

Öğrencilerimiz duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları hedefleriz. Çocuklarımıza görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetiştirirler.

Okulumuzda temel sanat eğitimi, sınıf ve yaş seviyelerine uygun olarak planlanır. Atölye çalışmalarının yanı sıra proje ve ders konuları müze/sergi gezileri ile desteklenir.

Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler görsel sanatlar atölyesindeki çalışmalara katılır. Öğrenciler çalışmalarıyla; grup içinde hareket etmeyi, yaratıcılık yönlerini geliştirmeyi, problemlere farklı çözümler getirmeyi öğrenirler.

Öğrencilerin tamamlanan sanat projeleri, özel gün ve haftalarda okul genelinde sergilenir.

Bizden Haber almak ister misiniz?