ORTAOKUL

Özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar hafta içi ve hafta sonunda yürütülür.

Bireylerde sosyal sorumluluk duygusunu geliştiren, bir arada yaşama kültürü veren, çevre bilinci kazandıran faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak vererek Öğrenci merkezli eğitim –
öğretimi, bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir.

Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Ortaokul Sürecinde Eğitim ve Öğretim

Beylikdüzü Aydınlar Koleji öğrencileri; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli, öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişirler.

Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji’nde İlk Yıllar Programı ve  Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programı esas alınarak uygulanır. Öğrenciler portfolyo sunumları ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleri ile paylaşırlar.

Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji tüm ortaokul öğrencilerin öğretim yılı  sonunda düzenlenen Proje Sergi Ünitesi’nde gerçek hayat konularını ve problemlerini tespit eder, bu konularla ilgili yaptıkları araştırmaları ve çözüm önerilerini okul topluluğuna sunarlar.

Ortaokul Sürecinde Hedeflerimiz ?

Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Bireylerde sosyal sorumluluk duygusunu geliştiren, bir arada yaşama kültürü veren, çevre bilinci kazandıran faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak vermek.

Ülkemizde uygulanan Merkezi sınavlarda duygusal, psikolojik ve sosyal sağlığını dikkate alarak ve destekleyerek başarılı ve lider olmasını sağlamak.

Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlik ve katılım düzeyini arttırıp sunum becerisini geliştirmek.

Yabancı dil becerilerini yaş ve akademik düzeyine göre en iyi şekilde kazanmalarını sağlamak.

Dinlediği ve okuduğunu algılama, anlama ve anlatabilme becerilerini yaşına göre en üst düzeye çıkarmasını sağlamak.

Ortaokul Dönemi Branş Dersleri