REHBERLİK SERVİSİMİZ

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.

Dünya sağlık örgütüne göre sağlığın 3 temel ölçütü nedir?

1- Bedensel iyilik: Vücudu oluşturan doku ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali.

2- Ruhsal iyilik: Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali.

3- Sosyal iyilik: Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir.

 

Çocuklarımızın ‘’ Sağlıklarını ‘’ ÖNEMSİYORUZ.

Aydınlar koleji olarak çocuklarımıza sağlık hizmetlerimiz;

  • Çocuklarımızın sağlık kontrollerini yapıyoruz.
  • Kaza sonucu yaralanmalarda ilk yardım müdahalelerimizi yapıp, velilerimizi bu konu hakkında bilgilendiriyoruz.
  • Okulun genel temizlik kontrollerini yapıyoruz. Hijyen bir ortam sağlıyoruz.
  • Çocuklarımızın gerekli ilaç takiplerini yapıp , velilerimizle bilgi alışverişi sağlıyoruz.
  • Havuz için gerekli tahlilleri yaptırıyoruz . Bakımını ve temizliğini takip ediyoruz.
  • Çocuklarımızın sağlık hizmetlerine ulaşması ve yaralanması sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından her türlü alt yapı ve olanaklarımız hazırlanmıştır.

Bizden Haber almak ister misiniz?