FEN BİLİMLERİ LABORATUVARI

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.

Tarih boyunca bilim insanları tarafından birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Zaman geçtikçe bu çalışmalar katlanarak artmıştır. Günümüzde yapılan bu çalışmalar ve birikimli ilerleyen bilimsel uygulamaları yakından takip etmek bireyi topluma ve geleceğe hazırlamak adına oldukça önemlidir. Okulumuz bu bilinçle bilimin ışığında tüm öğrencilerini aydınlatmaktadır.

 

Fen bilimleri dersinin en önemli işlevi bireylerin fen-mühendislik uygulamaları hakkında bilinçlenmeleri ve gelecek nesillerde bilim okur-yazarlığı kazanmalarıdır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz için en doğru öğrenme biçimi yaparak-yaşayarak öğrenmedir. Öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında pratik haline getirmek gerçek kalıcılığı sağlamaktadır.

 

Öğrencilerimiz işlemiş oldukları fen bilimleri dersi konuları kapsamında, düzeylerine uygun tasarlanmış deneylerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulur. Butik okulda okumanın vermiş olduğu ayrıcalık sayesinde öğrenciler tüm deneyleri bireysel olarak yapmaktadır. Bu da bilim okur-yazarlığına fayda sağlarken aynı zamanda özgüven kazanmalarına da yardımcı olmaktadır.

Bizden Haber almak ister misiniz?