FEN BİLİMLERİ LABORATUVARI

Deney; aklın babası, belleğin anasıdır.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Beden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların. Kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.

Fen derslerinde öğretilen konularla ilgili tam öğrenmeyi destekleyen deneysel çalışmalar yürütülür ve öğrencilerin bu çalışmalara etkin katılımı sağlanır. Okul yaşamının daha ilk günlerinden başlayarak sınıf düzeylerine uygun deneylerin yapıldığı araç ve gereçlerle donatılan Fen, Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarları, bilgisayar teknolojisi ile desteklenir. Sürekli yenilenen ve geliştirilen laboratuvarlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmaları yürütülür. Fen ve proje kulüplerinde öğrenciler projelerini planlı ve düzenli olarak geliştirirler. Öğrencilerin doğaya olan sevgi ve saygılarını arttıran deneysel çalışmalarla kazandıkları bilgi ve becerilerin, onlara tüm hayatları boyunca rehberlik edeceğine inanıyoruz.

Bizden Haber almak ister misiniz?