İLKOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Özel Beylikdüzü Aydınlar Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinin amacı, akademik gelişimin yanısıra kişisel gelişimi öncelikli hedef alan önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmetleri sunmaktır. Her çocuğun biricik, saygıdeğer ve özerk olduğu inancıyla hareket eden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin;

 • Kendilerini tanımalarına
 • Sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine
 • Kendine – başkalarına saygılı olmalarına
 • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
 • Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine
 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

 

Öğrencilere yönelik:

Okul psikolojik danışmanının öncelikli görevi, öğrencilere doğrudan destek hizmetleri sağlamaktır. Bu nedenle okul psikolojik danışmanının okulda geçirdiği bir günün önemli bir kısmı öğrencilere yönelik servisler için planlanmaktadır. Okul psikolojik danışmanları öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik, öğrencilerden gelen talep (gönüllü) ya da veliler ve öğretmenler tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda öğrenciler ile yapılan planlı ya da anlık gelişen görüşmeler gerçekleştirilir. Amaç, öğrencinin bulunduğu durumu değerlendirmesine yardımcı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, duygusal rahatlama sağlamak, özel durumlara yönelik öğrenci ile ortak hareket planı belirleyebilmek ve uygulanması sırasında destek verebilmektir.

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak farklı ihtiyaçlara yönelik dönemsel grup ve sınıf çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Bunlar:

 • Dikkat Geliştirme
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Verimli Ders Çalışma
 • Mesleki Rehberlik
 • Kişisel Alan ve Sınırlar Eğitimi
 • Duyguları tanıma ve ifade etme

 

Servisimizde, öğrenciyi tanıma sürecinde gerekli görülen durumlarda psikolojik tarama ve gelişim testlerinden faydalanılır. Bu testlerden bazıları:

 • Otobiyografi
 • Bir insan çiz testi
 • Cümle tamamlama testi
 • Problem tarama envanteri
 • Kime Göre Ben Neyim testi
 • Conners DEHB değerlendirme ölçeği
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı testi

 

Öğretmenlere Yönelik:

Rutin görüşmeler sayesinde tüm öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir. Öğretmenlerle ortaklaşa alınan kararlar vasıtasıyla öğrencinin her alandaki gelişiminin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Öğretmenlere yönelik çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları ve çalışma grupları yapılmaktadır.

 

 

Velilere Yönelik:

Veliler ile yakın ilişki içerisinde yer alarak (veli görüşmeleri) öğrenci gelişimini her alanda en üst düzeyde tutmak ana hedeftir.

Sene başında velilerimiz ile bireysel görüşmeler planlanır, öğrenciyi tanıma çalışmalarına velilerimiz bu şekilde dahil olurlar.

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin ailelerine yönelik her sene “Oryantasyon Seminerleri” düzenlenir. Anne-Baba eğitimi konularından oluşan bir seminer dizisi planlanır.

Okul Geneline Yönelik:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi öğrenci kayıt kabul sürecinde yer almaktadır. Aday öğrencilerin mülakatları ve aile görüşmelerinde okul psikolojik danışmanı önemli bir görev üstlenmektedir.

Bizden Haber almak ister misiniz?

Detaylı Bilgi Alın

Detaylı bilgi almak ve bizleri daha yakından tanımak isterseniz aşağıdaki form ile aranma talebi oluşturabilirsiniz.